Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Henry'ego prawo fiz. określające zależność rozpuszczalności gazu w cieczy od ciśnienia.
 

Etym. - od nazwiska odkrywcy, ang. chemika Williama Henry'ego, 1774-1836.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku