Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  absolucja rozgrzeszenie, odpuszczenie grzechów (w czasie spowiedzi); zdjęcie kar kośc.; udzielenie odpustu zupełnego umierającemu.
  absolutne zero, zero bezwzględne, fiz. zero w bezwzględnej skali temperatur (skali Kelvina); 0°K= -273,15°C; przen. człowiek bezwartościowy.
  absolutorium zatwierdzenie sprawozdania z działalności (finansowej), uznanie jej za prawidłową; ukończenie studiów wyższych bez uzyskania dyplomu.
  absolutny całkowity, zupełny; bezwzględny; samoistny, niezależny; samowładny, absolutystyczny, oparty na zasadach absolutyzmu, samowładztwa, nieograniczonej władzy; absolutny słuch. - muz. (a. s. bierny) zdolność rozpoznawania (nazywania) słyszanego dźwięku (bez porównywania go z innymi, których wysokość jest znana); (a. s. czynny) zdolność wyobrażania sobie a. zaśpiewania (zagwizdania) dźwięku określonej wysokości.
  absolut filoz. to, co istnieje samo przez się, a nie dzięki jakiejś przyczynie zewnętrznej.
 

Etym. - łac. absolutio 'rozwiązanie' od absolutus p.p. od absolvere 'rozwiązywać; uwalniać'; zob. ab-; solvere 'rozluźniać; rozwiązywać'; por. absolwent; assoluta; rezolucja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku