Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eklampsja med. rzucawka porodowa (połogowa, ciążowa), postać późnego zatrucia ciążowego.
 

Etym. - n.łac. eclampsia 'jw.; konwulsje' z gr. éklampsis 'jasność; blask' od eklámpein 'świecić'; ek- zob. eks-; lámpein 'błyszczeć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku