Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kontrakt układ, umowa na piśmie, zawarta między stronami (kontrahentami); (w l.mn. kontrakty) dawn. zjazdy doroczne szlachty pol. w różnych miastach, w celu zawierania umów, transakcji handl. i kredytowych (od XVI w.).
  kontraktowy nieetatowy, zatrudniony na podstawie umowy, na pewien okres.
  kontraktacja forma skupu produktów rolnych oparta na dobrowolnych i planowych umowach między odbiorcą (państwem, organizacją, przedsiębiorstwem) i producentem.
 

Etym. - łac. contractus 'układ' z p.p. od contrahere, zob. kontrahent.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku