Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  skala podziałka (por. Beauforta; Celsjusza; Fahrenheita; Kelvina; Réaumura); stopień zmniejszenia (a. zwiększenia) rzeczywistych wymiarów odwzorowanego przedmiotu; układ dźwięków uszeregowanych wg wysokości, o ustalonych odległościach między stopniami, właściwy dla muzyki danej epoki a. kultury (zob. chromatyczna; dur; moll; diatoniczna); (s. dźwięków, głosu, barw, trudności, płac itd.) zasięg, rozpiętość, zakres; (s. podatkowa) systematyczny układ stawek podatkowych (zob. degresja; progresja; regresja).
  skalar wielkość, której wartość określana jest tylko jedną liczbą rzeczywistą (np. długość, pole, temperatura); por. wektor.
 

Etym. - łac. scalaris 'drabinowy; schodowy' od scalae (l.mn.) 'schody; szczeble; drabina'; por. eskalada; eszelon.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku