Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eufonia jęz. lit. przyjemne, harmonijne brzmienie (głosek); zharmonizowanie dźwięków mowy w wypowiedzi wierszem a. prozą.
  eufonium instrument muz. dęty ustnikowy, barytonowa odmiana tuby, używana gł. w orkiestrach dętych.
  eufonologia dział poetyki zajmujący się budową fonetyczną literackich utworów artystycznych.
 

Etym. - gr. euphōnía 'dobry a. donośny głos' od eúphōnos 'dobrze brzmiący; muzykalny'; zob. eu-; -fon-; log-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku