Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  artezyjskie (a. wody) wody gruntowe, głębinowe, zamknięte między dwiema warstwami nieprzepuszczalnymi, będące pod ciśnieniem hydrostatycznym; (a. źródło) naturalny wypływ wód artezyjskich na powierzchnię ziemi.
 

Etym. - fr. artésien l.poj. 'artezyjski' od nazwy krainy Artois w płn. Francji, gdzie już w XVIII w. wiercono studnie artezyjskie.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku