Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  wersja jedna z dwu (a. więcej) odmiennych relacji o wydarzeniu; pogłoska; jedna z redakcji tego samego utworu; (wolny) przekład, tłumaczenie.
 

Etym. - fr. version 'przekład; sposób opowiedzenia faktu' ze śrdw.łac. versio 'obracanie' z łac. versus p.p. od vertere 'obracać'; por. adwersarz; awersja; divertimento; dywersja; ekstrawersja; introwersja; inwersja; kontrowersja; konwersja; malwersacja; obwersja; perwersja; proza; rewers; tergiwersacja; trawers; uniwersalia; verso; wertować.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku