Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

tricoteuses [wym. trikotö:z] w czasach Rewolucji Fr.: "trykociarki", kobiety, które, szydełkując, przysłuchiwały się obradom Konwencji i Trybunału Rewolucyjnego.
 

Etym. - fr. l.mn. r.ż. od tricoteur 'robiący szydełkiem; maszyna dziewiarska' od tricoter 'dziać szydełkiem a. mechanicznie' z tricot zdrobn. od trique 'pałka, kij' ze śr.hol.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku