Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  resursa dawn. klub towarzyski (kupców, obywateli ziemskich itp.); lokal takiego klubu.
  resursy przest. środki (zaradcze); zasoby (pieniężne).
 

Etym. - nm. Ressource 'jw.' z fr. ressources 'środki; zasoby (pieniężne)' l.mn. od ressource 'środek; sposób' ze st.fr. resourdre 'podnieść się znowu' z łac. resurgere, zob. rezurekcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku