Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  asfiksja med. zamartwica, ostre zaburzenie oddychania, zazw. wskutek niedomogi krążenia, powodujące anoksję i nadmierną ilość dwutlenku węgla we krwi.
 

Etym. - gr. asphyksia 'zatrzymanie tętna'; zob. a-; -sphyksia od sphydzein 'pulsować'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku