Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

duce [wym. ducze] przywódca; Il Duce, 'wódz', w faszystowskich Włoszech (1922-43) o Benito Mussolinim (1883-1945); (por. caudillo; Führer).
 

Etym. - wł. 'przywódca; wódz' od łac. dux dpn.. ducis 'przywódca' z ducere 'wodzić; prowadzic'; por. akwedukt; dedukcja; doża; dukat; edukacja; indukcja; introdukcja; kondotier; obdukcja; redukcja; reduta; reprodukcja; tusz 2.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku