Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  europ chem. pierwIASTEK, Tabl. 1, metal ziem rzadkich; por. lantanowce.
  Eurowizja instytucja zajmująca się wymianą programów TV towarzystw zrzeszonych w Europ. Unii Radiofonii (fr. Union Européenne de Radiodiffusion).
  europocentryzm anachroniczny już dziś pogląd, że Europa jest centrum cywilizacyjnym, polit., gosp., kult., art. kuli ziemskiej, pępkiem świata.
Europe des patries fr., Europa ojczyzn (Michel Debré, premier fr., w przemówieniu z 15 I 1959 r.).
 

Etym. - od nazwy kontynentu; łac. Europa z gr. Európē; zob. centrum; wizja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku