Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  supersoniczny naddźwiękowy, szybszy niż dźwięk.
  superstrat językozn. język ludności napływowej, który nawarstwia się na język ludności autochtonicznej, miejscowej; por. substrat.
 

Etym. - zob. super-; łac. sonus, zob. sonet; substrat; sub-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku