Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  apokalipsa pismo będące wizją przyszłości; księga apokryficzna, pisana pod pseudonimem przez Żydów a. wczesnych chrześcijan (od ok. r. 200 p.n.e. do ok. 150 n.e.), zawierająca przepowiednie eschatologiczne przedstawione za pomocą symboliki zrozumiałej tylko dla wiernych, zwł. (w Biblii) Objawienie św. Jana, r. 6; (Czterech jeźdźców Apokalipsy) uosobienie nieszczęść wojny: Zabór, Mord, Głód i Śmierć, na białym, czerwonym, wronym i płowym koniu; por. Los cuatro jinetes...
  apokaliptyczny tajemniczy, wizyjny, złowieszczy, katastroficzny.
 

Etym. - gr. apokálypsis 'odsłonięcie; objawienie' od apokalýptein 'odsłaniać; ujawniać'; zob. apo-; kalýptein '(przy)kryć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku