Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  mane, thekel, fares groźne ostrzeżenie; złowieszczy znak.
 

Etym. - aram. měnē', měnē', těkēl, ûpharsîn; ostrzeżenie wypisane niewidzialną ręką na ścianie podczas uczty króla babilońskiego Baltazara (Biblia, Daniel, 5, 25), wyłożone jako: 'policzono, zważono, rozdzielono (królestwo twoje i dano je Medom i Persom)'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku