Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  parcjalny cząstkowy, dotyczący jedynie części, nie obejmujący całości; dawn. stronniczy, jednostronny.
 

Etym. - śrdw.łac. partialis z późn.łac. 'niepełny' od łac. pars dpn. partis 'część'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku