Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

subpoena [wym. sepi:na] dosł. 'pod karą'; prawn. piśmienne wezwanie do stawienia się w sądzie (pod karą, fr. sous peine d'amende) a. przed komisją parlamentu (w USA i Japonii); (s. duces tecum) dosł. 'pod karą przyniesiesz z sobą'; prawn. wezwanie do dostarczenia określonych dokumentów.
 

Etym. - ang. 'jw.' z łac. 'jw.'; zob. sub-; poena zob. penalizacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku