Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  epigraf motto; staroż. napis na pomniku, rzeźbie, nagrobku itp.
  epigramatyczny satyryczny, zwięzły.
  epigrafika nauka odczytywania dawn. napisów rytych w kamieniu, metalu, drzewie itp.
  epigram(at) bardzo zwięzły, dowcipny, lekki, satyryczny a. dydaktyczny utwór lit., zwł. poetycki.
 

Etym. - gr. epigraphē 'napis' i epigramma 'jp.' od epigráphein 'ryć napis; podpisywać się'; zob. epi-; -graf-; -gram-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku