Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dywidenda dochód z akcji; część zysków spółki akcyjnej pozostała po zaspokojeniu potrzeb przedsiębiorstwa (w zakresie inwestycji, rezerw, innych funduszów oraz wierzytelności, jak podatki, spłaty itp.) przeznaczona do rozdziału między akcjonariuszy.
  dywizjon pododdział artylerii, broni zmotoryzowanych, lotnictwa, odpowiadający batalionowi (skr. dyon).
  dywiz znak graficzny łączący a. dzielący wyraz(y), znak przeniesienia, łącznik, mała kreska (w odróżnieniu od myślnika, pauzy).
  dywizjonizm plast. metoda rozbijania plamy wizualnej na małe, regularne punkty czystego pigmentu, zastosowana w malarstwie przez impresjonistów, a rozwinięta przez neoimpresjonizm.
  dywizja jednostka wojsk. złożona z kilku pułków a. brygad i oddziałów pomocniczych broni i służb.
 

Etym. - łac. dividenda l.mn. 'rzeczy do podziału' i divisio 'podział' od divisus p.p. od dividere 'dzielić'; por. dewiza; indywidualista.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku