Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  apanaże ziemie, nieruchomości, uposażenie, dochody członków domu panującego przyznane im przez monarchę a. organ ustawodawczy; przest. zasiłki, pieniądze na utrzymanie.
 

Etym. - fr. apanage l.poj. 'jw.' od st.fr. apaner 'zaopatrzyć dziecko'; zob. ad-; łac. panis, zob. kompan.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku