Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  projekcja geom. rzut, przedstawienie przedmiotu na płaszczyźnie; geogr. rzut, odwzorowanie powierzchni wypukłej na płaszczyźnie; wyświetlanie (przezroczy, filmu); psychol. przypisywanie innym ludziom a. przedmiotom własnych myśli, uczuć i postaw, zwł. winy, niesławy, ujmy, kompromitacji, odpowiedzialności za własne czyny a. myśli będące nieświadomym mechanizmem obrony "ego" przed lękiem.
  projektor rzutnik, diaskop.
  projekt pomysł, zamiar, plan zamierzonej budowy, konstrukcji; model, szkic.
 

Etym. - łac. proiectio 'wyciągnięcie' z proiectus p.p. od proiicere 'wyrzucać; wyciągać'; pro- 'naprzód; w dół', por. pro-; iacere, zob. iniekcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku