Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dyskredytować podważać zaufanie, pomniejszać autorytet, psuć opinię, kompromitować, dezawuować.
 

Etym. - fr. discréditer 'jw.' od discrédit 'utrata kredytu, zaufania'; zob. dys- 1; crédit 'kredyt' z łac. creditum, zob. credit.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku