Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

brainwashing [wym. brejnuoszing] pranie mózgu; długotrwałe i intensywne wpajanie komuś (przy użyciu środków terroru psych.) podstawowych wierzeń, poglądów i postaw (polit., społ., relig. itd.), krańcowo odmiennych od tych, jakie dotąd posiadał; por. indoktrynacja.
 

Etym. - ang. 'jw.', tłum z chiń. hsi nao 'jp.'; hsi 'prać'; nao 'mózg'; ang. brain, zob. brainstorm; washing 'mycie; pranie'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku