Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  lokaut zamknięcie zakładu pracy przez właściciela, połączone z przerwaniem zatrudnienia a. masowym zwalnianiem robotników, celem wywarcia presji i zmuszenia ich do ustępstw, niekiedy w odpowiedzi na (groźbę) strajk(u).
 

Etym. - ang. lockout 'jw.' od lock out 'zamykać drzwi przed kim; nie dopuszczać (robotników) do pracy'; lock 'zamykać na klucz; zamek'; out 'na zewnątrz'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku