Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  finanse ekon. środki pieniężne, fundusze, majątek, stan majątkowy, dochody i wydatki państwa a. przedsiębiorstwa.
  finansować dostarczać środków, udzielać funduszów, pokrywać koszty, opłacać co.
  finansjera ogół wielkich kapitalistów, bankierów itp.
  finansowy pieniężny, skarbowy; dotyczący finansów.
  finansista rzeczoznawca w sprawach finansowych; kapitalista, bankier.
 

Etym. - fr. finances 'finanse; skarbowość' od st.fr. finer 'zakończyć; płacić' z łac. finis, zob. finish.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku