Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

caudillo [wym. kaudiljo] przywódca wojsk. w Hiszpanii w walkach z Arabami (do XV w.), w krajach Ameryki Łacińskiej w czasie wojen wyzwoleńczych (1. poł. XIX w.) i w okresie zamachów stanu (2. poł. XIX); w czasie hiszp. wojny domowej tytuł przyjęty przez przywódcę buntu wojsk., późn. dyktatora, gen F. Franco; por. duce.
 

Etym. - hiszp. 'dowódca; przywódca' z późn.łac. capitellum, zob. kadet 1.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku