Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  WISK(O)- w złożeniach: lepki; kleisty; lepkość.
  wiskozymetr przyrząd do pomiaru lepkości cieczy.
  wiskoza lepkość cieczy; surowiec otrzymywany z celulozy, używany do produkcji sztucznego włókna.
  wiskozny typ konstytucjonalny - psych. typ atletyków, powolnych, zrównoważonych, dobrodusznych, pedantycznych, skłonnych do sporadycznych wybuchów gniewu.
  wiskozja psych. lepkość, perseweracja myśli, chorobliwa niemożność uwolnienia się od jakiejś myśli.
 

Etym. - późn.łac. viscosus 'pełen lepu ptasiego; lepki' od łac. viscum, viscus 'jemioła; lep na ptaki z jej jagód'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku