Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  epoka okres; początek rachuby czasu; okres obejmujący pewne stadium (etap, fazę) dziejów; okres trwania jakiejś formacji społecznej; geol. jednostka czasu trzeciego rzędu (po erze i okresie) w dziejach Ziemi.
  epokowy pot. przełomowy, zwrotny, ważny, znamienny, historyczny.
 

Etym. - fr. époque 'epoka' z gr. epochē 'zatrzymanie się; pauza; epoka' z epéchein 'uchwycić; zatrzymać'; zob. epi-; échein 'dzierżyć; mieć'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku