Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo łac., kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym kapaniem.
 

Etym. - z Garioponta (XI w., Szkoła Salerneńska); u Owidiusza (Listy z Pontu, 4, 10, 5): gutta c. l., consumitur anulus usu 'kropla drąży skałę, użycie ściera pierścień'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku