Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  anamneza med. wywiad lekarski, dowiadywanie się przed zbadaniem pacjenta o jego dolegliwości, historię choroby (por. katamneza); filoz. przypomnienie sobie przez dusze tego, co widziała w świecie idei (Platon); Kośc. rz.kat. modlitwa mszalna następująca bezpośrednio po Przeistoczeniu.
 

Etym. - gr. anámnēsis 'przypomnienie'; zob. ana-; mimnēskein 'przypominać sobie'; por. mnemo.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku