Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kadryl figurowy taniec salonowy z pocz. XIX w., odmiana kontredansa, wykonywany przez grupy złożone z 2 par, kończony zazw. galopem.
 

Etym. - fr. quadrille 'oddział jazdy; jw.' z hiszp. cuadrilla 'brygada robocza; grupa jeźdźców na turnieju; jp.' zdrobn. od cuadra 'kwadrat' z łac. quadra, zob. kwadra.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku