Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  aranżowanie organizowanie, urządzanie; arrangement fr., [wym. arãżmã], aranż(acja), rozpisanie na określony zespół (instrumentalny a. wokalny) utworu muz., przeznaczonego w oryginale na instrument, głos a. inny zespół (por. transkrypcja); w jazzie układ przebiegu utworu umówiony przez zespół przed wykonaniem a. (częściowo) improwizowany.
  aranżer.
 

Etym. - fr. arranger 'uporządkować; załatwić; muz. aranżować'; zob. ad-; rang 'szereg; rząd; ranga'; por. deranżować.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku