Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  isagoga nauka wstępna, przygotowawcza (zwł. do studiów biblijnych); por. propedeutyka.
 

Etym. - łac. z gr. eisagōgē 'wprowadzenie' z eiságein 'wprowadzać'; eis- 'w (co)'; ágein, zob. agonia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku