Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  irredenta, irredentyzm dążenie do połączenia w jednym państwie ziem o ludności zachowującej mowę i obyczaje kraju macierzystego; (i. włoska) - ruch polit. we Włoszech w XIX w. (zwł. od 1878 r.), walczący o zjednoczenie wszystkich ziem zamieszkanych przez Włochów.
 

Etym. - wł. (Italia) irredenta 'nie wyzwolone (obszary Włoch)' r.ż. od irredento; ir- zob. in- 1; redento 'wyzwolony; odkupiony' z łac. redemptus, zob. redemptorysta.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku