Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  gramatyka system morfologiczny i składniowy języka: nauka o zasadach budowy języka w zakresie fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i składni; podręcznik gramatyki; por. artes liberales.
 

Etym. - gr. grammatikē 'czytanie i pisanie; gramatyka' z r.ż. od grammatikós 'umiejący czytać i pisać' od grámma, zob. -gram-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku