Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  MEZ(O)- w złożeniach: środkowy; pośredni.
  mezozoik geol. era mezozOICZNA, Tabl. 7.
  mezosfera warstwa atmosfery na wysokości od 40 do 85 km; por. geosfery.
  mezopotamski pochodzący ze (należący do) staroż. krainy obejmującej dorzecze dolnego i śr. Eufratu i Tygrysu, kolebki jednej z najstarszych cywilizacji (Sumeru, Akadu, Babilonii, Asyrii, Syrii i państwa Partów).
  mezony nietrwałe cząstki elementarne o masach spoczynkowych zawartych między masami elektronów i nukleonów, obdarzone a. nie obdarzone ładunkiem elektr.
 

Etym. - gr. mésos 'środkowy; pośredni'; zob. sfera; -zoik.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku