Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  energetyka dział gospodarki, dziedzina przemysłu a. nauka techn., zajmujące się przetwarzaniem, przenoszeniem, gromadzeniem i użytkowaniem energii.
  energiczny czynny, ruchliwy, żywy, sprężysty, wytrwały, dzielny, stanowczy, zdecydowany.
  energetyczny dotyczący energetyki i różnych form energii.
  energia moc, siła; dzielność, skłonność i zdolność do intensywnego działania; fiz. zdolność ciała do wykonywania pracy (zob. kinetyczna energia, potencjalna energia; dżul; erg), występująca w różnych postaciach (jak energia elektryczna, promienista, cieplna, chemiczna, jądrowa).
 

Etym. - gr. energētikós 'czynny' i enérgeía 'działanie; skuteczność' od energós 'czynny; skuteczny'; zob. en-; érgon, zob. erg.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku