Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Heautontimorumenos samodręk, samoudręczyciel, karzący, chłoszczący sam siebie.
 

Etym. - gr. heautón 'sam siebie'; timōroúmenos od timōrein 'karać; mścić się'. Wzięty z gr. komedii Menandra tytuł komedii Terencjusza; por. homo sum...

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku