Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  galiarda taniec dworski w takcie trójdzielnym (samodzielny a. tańczony jako dodatek do pawany), pochodz. fr. a. wł. (XVI-XVII w.).
 

Etym. - wł. gagliarda 'jw.'; fr. gaillarde 'jw.' z r.ż. od gaillard 'wesoły, żwawy'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku