Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

quorum [wym. kworum], kworum, liczba członków jakiegoś zgromadzenia (związku, organizacji, stowarzyszenia, parlamentu) niezbędna do prowadzenia obrad lub dla prawomocności wyborów a. powziętych uchwał.
 

Etym. - łac. quorum (praesentia sufficit) 'których (obecność jest wystarczająca)', dpn. l.mn. od qui 'którzy'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku