Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  -KRACJA w złożeniach: forma rządu; państwo mające taką formę rządu; warstwa, klasa społ. a. polit.; teoria rządu a. organizacja społ.
  -KRATA w złożeniach: stronnik, głosiciel jakiejś teorii rządzenia; członek warstwy, klasy (rządzącej, dominującej).
  -KRATYZM.
  -KRATYCZNY.
 

Etym. - gr. kratós 'siła, moc; władza, siła polit.'; por. arystokracja; biurokracja; demokracja; fizjokratyzm; ochlokracja; pajdokracja; pankration; plutokracja; technokracja; teokracja; timokracja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku