Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  perseweracja psych. uporczywe utrzymywanie się a. powtarzanie uprzytomnień, słów, zdań, skojarzeń, uczuć itp. tej samej treści, fragmentów melodii, wypowiedzi, tych samych omyłek, czynności; jęz. przedłużanie się czasu trwania ruchu artykulacyjnego ponad normę.
 

Etym. - łac. perseveratio 'obstawanie przy czym' od perseverare 'upierać się, trwać przy czym'; per-; severus 'poważny; mocny; przykry'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku