Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  reforma zmiana, przekształcenie, ulepszenie, przebudowa.
  reformaci odłam zakonu franciszkańskiego, należący do obserwantów, istniejący od r. 1532 (w Polsce od 1622 r.), połączony w r. 1897 z bernardynami w jeden Zakon Braci Mniejszych.
  reformacja ruch relig., społ. i polit. w Europie XVI w., który doprowadził do rozłamu w Kościele kat. i powstania wyznań protestanckich.
reformatio in peius łac., prawn. zmiana wyroku na niekorzyść odwołującego się.
  reformizm kierunek oportunistyczny w ruchu robotniczym, ograniczający się do żądania reform społ., odrzucający walkę rewolucyjną o obalenie kapitalizmu.
  reformata zob. reformaci.
 

Etym. - fr. réforme 'reforma(cja)' i łac. reformatio 'przekształcenie' od reformare 'przekształcać'; zob. re-; formant.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku