Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

ipse fecit łac., sam wykonał (stawiane obok podpisu artysty).
ipso facto łac., tym samym; jako naturalny rezultat faktu a. czynu.
ipso iure łac., na mocy prawa, z mocy przepisu prawnego.
ipsissima verba łac., (jego) własne najautentyczniejsze słowa; por. ipse dixit.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku