Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  lekcja (zazw. 45-minutowy) odcinek zajęć szkolnych a. nauczania prywatnego; (zwł. w l.mn.) materiał zadany uczniowi do odrobienia; epistoła, wyjątek z Biblii, czytany (a. śpiewany) we mszy a. brewiarzu; sposób odczytania tekstu w rękopisie; jeden z wariantów tekstu.
  lekcjonarz księga liturgiczna z lekcjami i ewangeliami na wszystkie dni roku kościelnego.
 

Etym. - śrdw.łac. lectionarium od późn.łac. lectio 'odczytanie' z łac. 'czytanie' od legere, zob. legenda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku