Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dekadencja schyłek, chylenie się ku upadkowi (np. kultury, sztuki).
  dekadent schyłkowiec, przedstawiciel dekadentyzmu, tj. jednego z objętych tą nazwą kierunków art. przełomu XIX i XX w., hołdujących indywidualizmowi, estetyzmowi, hasłom sztuki czystej, wolnej, sztuki dla sztuki (por. także fin de siècle; parnasiści; symbolizm).
 

Etym. - fr. décadence 'chylenie się ku upadkowi; upadek; dekadencja' ze śrdw.łac. decadentia 'odpadnięcie; odstąpienie; zmarnienie'; zob. de-; kadencja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku