Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  OKT(A)-, OKTO- w złożeniach: osiem; zawierający 8 (atomów, grup itd.).
  oktagon geom. ośmiokąt.
  oktant dawny przyrząd astr. do wyznaczania położeń ciał niebieskich na niebie.
  oktawa muz. odległość (interwał) między dwoma dźwiękami, z których wyższy notowany jest na 8 miejscu w stosunku do niższego (por. prima); lit. zob. stanca; okres ośmiu dni od jakiejś daty (np. w Kośc. rz.kat. uroczyście obchodzony 8. dzień po święcie).
  oktet zespół muz. złożony z ośmiu wykonawców; utwór na taki zespół.
  oktaedr geom. ośmiościan.
 

Etym. - łac. octo, gr. oktō '8'; zob. -edr; -gon- 1; fr. octane 'oktan, związek organiczny, ciekły węglowodór nasycony mający 8 atomów węgla w cząsteczce' z gr. oktō; wł. ottetto 'oktet', łac. octans dpn. octantis 'dzielący się na 8 części' i octava 'ósma" od łac. octo.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku