Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  merkantylizm polityka ekon. monarchii absolutnych XVI-XVIII w., dążąca do gromadzenia pieniądza kruszcowego gł. przez rozwój przemysłu chronionego wysokimi cłami przywozowymi i popieranie eksportu wyrobów przem.
  merkantylny kupiecki, handlowy.
 

Etym. - wł. mercantile 'jw.' od mercante 'kupiec' z łac. mercari 'handlować' z merx dpn. mercis 'towar'; por. frymarczyć; komercjalizacja; markietanka; marketing; marszand; supermarket.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku