Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  testament jednostronne rozporządzenie ostatniej woli, ustanawiające, w przewidzianej prawem formie, spadkobierców, na wypadek śmierci testatora.
testis unus, testis nullus łac., jeden świadek, żaden świadek (w prawie rz.).
testimonium paupertatis łac., świadectwo ubóstwa (również w przen.: umysłowego).
 

Etym. - późn.łac. testator 'spadkobierca' i testamentum 'przymierze; Biblia' (z łac. 'ostatnia wola') od łac. testari 'świadczyć; czynić testament' z testis 'świadek; anat. jądro (świadek męskości)'; por. atest; protest; testosteron.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku